A Quiet Word

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

การแพทย์ กุมภาพันธ์ 9, 2008

Filed under: Uncategorized — Korkai @ 4:56 am

 http://s10.histats.com/6.swf  

• http://www.ihr.chula.ac.th สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริการทางวิชาการวางแผน และการดำเนินการ การวิจัยทางการแพทย์ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์
• http://www.thaihealth.or.th สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้แนวทางการขอทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ตัวอย่างโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
• http://www.rcpsycht.org ให้ความรู้ด้านวิชาการจิตเวชศาสตร์ บอกประวัติความเป็นมา และภารกิจของราชวิทยาลัยฯ
• http://www.ccme.or.th ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ รายงานข่าวสารการแพทย์ ค้นหาข้อมูลด้านการแพทย์ ถามตอบปัญหาสำหรับแพทย์ รวบรวมเว็บไซต์หน่วยงานต่าง
• http://www.ccpe.or.th ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์(ศศภศ.)แนะนำศูนย์ คณะกรรมการ สถาบันหลัก สถาบันสมทบ ตารางการประชุม สภาเภสัชฯ รวบรวมเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์
• http://www.cccthai.org ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด ศูนย์ไซโค
• http://www.tnc.or.th/ สภาการพยาบาล
• http://www.pharmacycouncil.org สภาเภสัชกรรม มีแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ ด้านวิชาชีพเภสัชกรรม คำร้องใบรับรองแพทย์ ให้ดาวน์โหลด รายงานข่าวสารกิจกรรม.
• http://www.tmc.or.th แพทยสภา มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน ในเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข
• http://www.thailiverclub.org ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม รายชื่อคณะกรรมการ และประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมของชมรม
• http://www.dentalcouncil.or.th ทันตแพทยสภา บอกประวัติทันตแพทยสภา แนะนำคณะกรรมการทันตแพทยสภา รายละเอียดพรบ.วิชาชีพทันตกรรม ข่าวสารทันตแพทย์
• http://www.ift2004.org มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ศูนย์กลางประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ เสนอข่าว แจ้งเตือนและการป้องกันโรค
• http://www.narenthorn.or.th ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" ศูนย์รับแจ้งเหตุและให้บริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
• http://www.nci.go.th สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บอกประวัติความเป็นมา กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง สถิติ และการวิจัย
• http://www.dld.go.th/vetcouncil สัตวแพทยสภา ข้อมูลสัตวแพทยสภา บริการต่างๆ พระราชบัญญัติ ข่าวประชาสัมพันธ์แก่เพื่อนสมาชิกและบุคคลทั่วไป
• http://www.fercap-sidcer.org เว็บไซต์สมาคมทางการแพทย์และสุขภาพ นำเสนอบทความข่าวสารที่เกี่ยวข้องในทางการแพทย์และข้อมูลอื่น ๆ
• http://www.rcpsycht.org/cap/ ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย รายนามกุมารแพทย์ที่เป็นสมาชิกชมรมฯ มีบทความจิตวิทยาสำหรับแพทย์และประชาชน แนวทางการรักษา
• http://www.saveblueheart.org  มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจไม่มีเงินรักษา มีรายละเอียดของเด็กที่ได้รับการรักษา
• http://www.thaiheartfound.org/ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
• http://www.asthma.or.th มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย รวมข้อมูล บทความเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคหืด แนะนำวิธีการใช้ยา รายงานข่าวสาร และกิจกรรม
• http://www.organdonate.in.th ศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ความเป็นมา ผลการดำเนินงาน สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริจาค
• http://www.inderm.go.th สถาบันโรคผิวหนัง พัฒนาวิชาการทางการแพทย์ ด้านโรคผิวหนัง โดยการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดความรู้
• http://www.thaibme.org ชมรมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย รวมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทางวิศวกรรมการแพทย์ เพื่อพึงพาตัวเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
• http://www.smartkids.th.gs ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ สมาร์ทคิดส์
• http://www.dmed.co.th/ ศูนย์การได้ยินดีเมด ให้บริการตรวจวัดการได้ยินฟรี ให้คำปรึกษาปัญหาการได้ยินตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ
• http://www.hypnoticquality.com ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิต-กาย บำบัดรักษาแก้ปัญหาสุขภาพของจิต-กาย-จิตวิญญาณ
• http://www.xraythai.com เอกซเรย์ไทย แหล่งข้อมูล ความรู้ทางด้านรังสี แก่ประชาชนทั่วไป เผยแพร่วิทยาการความ รู้ใหม่ ๆ ทางด้านรังสี
• http://www.thaiendoscopy.org กลุ่มแพทย์ไทยส่องกล้องทางนรีเวช ประวัติความเป็นมาของกลุ่มแพทย์ไทยส่องกล้องทางนรีเวช คณะกรรมการ และเสนอความรู้เรื่องการผ่าตัด

 

One Response to “การแพทย์”

  1. Unknown Says:

    Welcome to enter (wow gold) and (wow power leveling) trading site, (wow gold) are cheap, (wow power leveling) credibility Very good! Quickly into the next single! Key words directly to the website click on transactions! -101080809114139


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s