A Quiet Word

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

ผีเสื้อถุงทอง ความสวยงามที่ต้องอนุรักษ์ กุมภาพันธ์ 13, 2007

ผีเสื้อถุงทอง ( Troides spp. วงศ์ Papilionidae) เป็นแมลงอนุรักษ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ของอนุสัญญา CITES ในประเทศไทยที่พบแล้วมีอยู่หลายชนิด เช่น ผีเสื้อถุงทองป่าสูง ( Troides helena Linnaeus) ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้ ( T. amphrysus Cramer), ผีเสื้อถุงทองธรรมดา( T.aeacus Felder) ถึงแม้ว่าผีเสื้อถุงทองบางชนิดสามารถนำมาเลี้ยงได้ แต่ไม่ได้ทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในเชิงธุรกิจ

ผีเสื้อถุงทอง ผีเสื้อชนิดหนึ่งในกลุ่มที่ต้องอนุรักษ์ เนื่องจากความสวยงามเป็นอันตรายที่อาจจะทำให้หายากหรือสูญพันธุ์ไปได้

นางศิริณี พูนไชยศรี นักกีฏวิทยา 8 กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในธรรมชาติแม้ว่าผีเสื้อถุงทองสามารถเอาตัวรอดได้ดีจากผู้ล่าที่เป็นนกหรือสัตว์ด้วยกัน เนื่องจากในระยะตัวหนอนสามารถปล่อยกลิ่นเหม็นเพื่อไล่ศัตรู และตัวของหนอนเองยังมีพิษกับนกหรือสัตว์อื่นๆ ที่จะมาจับกินเป็นอาหาร แต่ผีเสื้อถุงทองไม่สามารถรอดพ้นจากการคุกคามของมนุษย์ที่มีพฤติกรรมในการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ต้นกระเช้าสีดาซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญของตัวหนอนถูกทำลายจนหมดสิ้น และที่สำคัญความสวยงามของผีเสื้อถุงทองตัวเต็มวัยเป็นสิ่งดึงดูดให้มนุษย์จับหรือเก็บไว้ในครอบครอง รวมทั้งนำไปจำหน่ายเป็นการค้า จึงทำให้สถานการณ์ปัจจุบันของผีเสื้อถุงทองอยู่ในภาวะอันตรายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สัตว์และแมลง เพื่อให้ธรรมชาติเกิดความสมดุลอยู่คู่กับเราไปตลอดกาล

สำหรับผีเสื้อถุงทอง เป็นผีเสื้อที่มีปีกขนาดใหญ่เวลาบินดูคล้ายนกแต่เชื่องช้า ดังนั้นจึงเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Golden birdwing มีลำตัวค่อนข้างใหญ่และหนา ปีกสีดำปนเหลือง ซึ่งเป็นที่มาของผีเสื้อถุงทอง โดยสกุลที่พบในประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ ผีเสื้อถุงทองป่าสูง ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้และผีเสื้อถุงทองธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ง่าย มักจะอาศัยอยู่ตามป่าหรือชนบท แต่อาจพบบ้างในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะตามแหล่งที่มีต้นกระเช้าสีดาซึ่งเป็นพืชอาหารที่สำคัญของผีเสื้อสกุลนี้

 

ปล.อยากเห็นปายดูที่กำแพงแสนสิ เพียบเลย อิอิ

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s