A Quiet Word

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

สตาร์ท winxp ให้เร็วขึ้น พฤศจิกายน 7, 2006

Filed under: Computers and Internet — Korkai @ 10:52 pm

 

 

เวลาเปิดเครื่องคอม ตอนเริ่มต้นจะนานเป็นพิเศษ
เนื่องจากไมโครซอฟให้มีการ

หน่วงเวลาไว้ประมาณ 30 วินาที

ก่อนเข้าสู่การใช้งาน เราสามารถให้ไม่ต้องหน่วงเวลาได้ ดังนี้
คลิกขวา my com > propoties
แถบ advance ที่กรอบ startup and recovery กด setting
ให้เอาเครื่องหมายถูกออกหน้า time to display list of operating systems ออก
แล้ว ok

 

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s