A Quiet Word

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ พฤศจิกายน 25, 2006

 

 

เงินซื้อเตียงนอนได้ แต่ซื้อการหลับเป็นสุขไม่ได้

เงินซื้อกระดาษปากกาได้ แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้

เงินซื้ออาหารดีๆได้ แต่ซื้อความอยากรับทานไม่ได้

เงินซื้อความประจบสอพลอได้ แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้

เงินซื้อการตามใจได้ แต่ซื้อความจงรักภักดีไม่ได้

เงินซื้อเพชรนิลจินดาได้ แต่ซื้อความงามไม่ได้

เงินซื้อความสนุกชั่วครู่ได้ แต่ซื้อความสุขไม่ได้

เงินซื้อเพื่อนร่วมเดินทางได้ แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้

เงินซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้ แต่ซื้อปัญญาไม่ได้

เงินซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้ แต่ซื้อสันติสุขไม่ได้

เงินซื้อเมียที่สวยได้ แต่ซื้อแม่ที่ดีของลูกไม่ได้

เงินจะซื้อเมื่อจำเป็นเท่านั้น

(ข้อสุดท้ายมันโดน!!!)

http://s10.histats.com/6.swf

 

 

อะไรดีๆๆ พฤศจิกายน 21, 2006

Filed under: ไดอารี่ — Korkai @ 1:40 am

 
 
1. ความรักคือความรู้สึกที่คุณยังห่วงใยใครสักคนอยู่ แม้จะแยกความรู้สึกความลุ่มหลง และความสัมพันธ์แบบรักใคร่ออกไปแล้ว

2. สิ่งที่น่าเศร้าในชีวิต
คือการพบคนที่มีความหมายอย่างมากสำหรับเราแต่มาค้นพบภายหลังว่าเราไม่ได้ถูกกำหนดมาเพื่อสิ่งนั้นและจะต้องปล่อยให้ผ่านพ้นไป

3.เป็นความจริงที่เราไม่สามารถรู้เลยว่าเรามีอะไรอยู่จนกว่าเราจะสูญเสียมันไปแต่ก็จริงเช่นกันที่เราไม่รู้ว่าเราพลาดอะไรไปบ้างจนกระทั่งสิ่งนั้นเข้ามาหาเรา

4. การมอบความรักทั้งหมดให้ใครสักคนไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเขาจะรักเราตอบอย่าหวังที่จะได้รักตอบ แต่จงรอให้มันงอกงามขึ้นในหัวใจเขาแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น
ก็ให้พอใจว่าอย่างน้อยมันก็ได้งอกงามขึ้นในใจของเรา

5.มีสิ่งที่คุณต้องการจะได้ยินแต่คุณจะไม่ได้ยินมันจากปากของคนที่คุณอยากได้ยินแต่อย่าทำตัวเป็นคนหูหนวกโดยไม่รับฟังสิ่งนั้นจากคนที่เขาบอกกับคุณจากหัวใจ

6.การที่เราจะประทับใจใครนั้นใช้เวลาแค่เพียงนาที
การที่เราจะชอบใครใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมง การที่เราจะรักใครใช้เวลาเพียงชั่ววันแต่การที่จะลืมใครนั้นต้องใช้เวลาชั่วชีวิต

7. อย่ามองใครจากหน้าตา เพราะมันอาจหลอกเราได้
อย่ามองใครจากความร่ำรวย เพราะมันไม่จีรังยั่งยืน
ให้มองหาคนที่ทำให้คุณยิ้มได้ เพราะเพียงยิ้มเดียว
สามารถทำให้วันที่หม่นหมองกลับสดใส ขอให้คุณพบคนที่ทำให้คุณยิ้มได้

8. ฝัน ถึงสิ่งที่คุณต้องการฝัน ไป ในที่ที่คุณต้องการไป เป็น
ในสิ่งที่คุณต้องการเป็นเพราะคุณมีเพียงชีวิตเดียวและมีโอกาสเดียว ที่จะทำทุกสิ่งที่คุณต้องการ

9. ขอให้คุณมีความสุขมากพอที่จะทำให้คุณเป็นคนอ่อนหวาน
ผ่านการทดสอบมามากพอที่จะทำให้คุณเข้มแข็งมีความเศร้าโศกพอที่จะทำให้คุณยังคงความเป็นมนุษย์และมีความหวังมากพอที่จะทำให้คุณเป็นสุข

10. คนที่มีความสุขที่สุด ไม่ได้หมายความว่าเขามีสิ่งที่ดีที่สุดเพียงแต่เขาสามารถทำสิ่งที่เขามีให้ดีที่สุดได้ต่างหาก

11. อนาคตที่สดใสมีรากฐานอยู่บนอดีตที่ถูกลืม คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ดี ถ้าหากไม่รู้จักปล่อยวางความผิดพลาดในอดีต และความปวดใจ

12. คุณร้องไห้ตอนคุณเกิดในขณะที่คนรอบข้างกำลังยิ้ม จงมีชีวิตอยู่เพื่อ เมื่อตอนคุณตาย คุณจะเป็นคนที่ยิ้ม ในขณะที่คนรอบข้างร้องไห้ให้คุณ

 
ภาพวาดจากน้องโอเล่ ( NongOle*0* ) แห่งบอร์ดซังก่ะบ๊วย  http://www.bkknight.com/sangabuay/index.php?showtopic=6821

 

 

..? พฤศจิกายน 18, 2006

Filed under: ไดอารี่ — Korkai @ 3:28 pm

 

 

จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) เห็นว่า กลไกสำคัญของการสร้างตัวตนคือการเรียนรู้ที่จะสวมบทบาท(role-taking)ของผู้อื่น และหัวใจสำคัญในการเรียนรู้คือภาษา ซึ่งเป็นช่องทางถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม โดยอาศัยการเรียนรู้จากการเลียนแบบและการเล่นจากการสวมบทบาทของคนอื่นใกล้ตัว และหลอมหลวมเอาทัศนคติของบุคคลอื่นทั่วไป รวมทั้งซึมซับเอากฎเกณฑ์ร่วมของสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งของเขา ตัวตนในทัศนะของมี้ดมี 2 ด้านที่ปะทะสังสรรค์กันเองตลอดเวลาคือ “me” ซึ่งเป็นตัวตนที่เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และ “I” ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราเอง

 

 

อัตบุคคล(subject) ลากองได้พิจารณามนุษย์ออกเป็น 3 ส่วน

 
1. มนุษย์ คือความคิด ความคิดเกี่ยวกับตัวเองหรือ "ฉัน" ซึ่งถูกสร้างจากจินตนาการของการรับรู้ด้วยตาจากภาพหรือแบบในกระจกเงา เกิดขึ้นเพียงแต่ในความคิด เป็นจินตนาการหรือภาพแทนตัวเองที่อยากให้คนอื่นเห็น ลากองเรียกชั้นกระจกเงานี้ว่า "โลกแห่งจินตนาการ" (the realm of the Imaginary)

2. มนุษย์ เป็นวัฒนธรรม มนุษย์เริ่มที่ความว่างเปล่าใน "ขั้นกระจกเงา"(the Mirror stage) มนุษย์ได้สร้างอัตลักษณ์ขึ้นด้วยความเข้าใจตัวเอง จากการเลียนแบบจากภาพหรือเปลือกนอกของสิ่งอื่น แต่ก็ทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง กระบวนการขัดเกลาทางสังคมทำให้มนุษย์กลายเป็นวัตถุ(objectify) คือกลายเป็นผู้ถูกกระทำ มนุษย์มิใช่ผู้กระทำ(subject) อย่างแท้จริง เพราะในทุกการกระทำของมนุษย์เป็นผลมาจากการถูกกระทำของสังคม กฎเกณฑ์/อุดมคติ/ค่านิยม/วาทกรรม ลากองจึงกล่าวว่าจิตไร้สำนึกของมนุษย์เต็มไปด้วยวาทกรรมของสิ่งอื่น หรือของสังคม ความเป็นมนุษย์ของอัตบุคคลเป็นเพียงประดิษฐกรรมของวัฒนธรรมหรือ มนุษย์เป็นวัฒนธรรม

3. มนุษย์อยู่ในปรารถนา สิ่งที่ถูกบันทึกลงในจิตไร้สำนึกของมนุษย์ หรือที่ลากองเรียกว่าความรู้ของมนุษย์ (human knowledge) ที่บันทึกในกระบวนการแห่งจินตนาการ (the imaginary)เกิดจากการถ่ายแบบจากภาพของสิ่งอื่น ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นอัตลักษณ์(identity) หรืออีโก้ในอุดมคติ (ideal ego) เมื่อมนุษย์เข้าสู่กระบวนการขัดเกลาของทางสังคม (social dialectic)

เมื่อกล่าวโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าในทัศนะของลากอง อัตลักษณ์แรกเริ่มของมนุษย์เริ่มในจินตนาการ เป็นอัตลักษณ์ที่แปลกแยกจากตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ กระบวนการขัดเกลาของสังคมได้ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของมนุษย์ให้มีความแปลกแยกจากธรรมชาติที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือเมื่อวัฒนธรรมได้รับการยอมรับ ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์

โดยอัตลักษณ์มีลักษณะเป็นทวิลักษณ์ (binary opposition) คือมีสองด้านเช่นเดียวกับเหรียญที่เป็นเหรียญเดียวกัน แต่มีด้านหัวและด้านก้อย คือ การสงวน (preservation) และการปรับเปลี่ยน(sublimation)

การปรับเปลี่ยนเป็นนิสัยของอัตลักษณ์ หรือ "ฉัน" ในสัญลักษณ์บุคลิกด้านนี้ของอีโก้ผลักดันให้มนุษย์เข้าสู่กระบวนการทางวัฒนธรรม ส่วนการสงวนนั้นเป็นนิสัยของอัตลักษณ์ในด้านตรงข้ามหรือ negativity คือ "ฉัน" ในความจริงที่มีนิสัยดื้อรั้น คิดเล็กคิดน้อย เอาแต่ใจตัวเอง ไร้เหตุผล ก้าวร้าว และเร่าร้อนด้วยราคะ หรือมีนิสัยทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในโลกแห่งสัญลักษณ์ มันจึงมักปรากฏตัวในความฝัน การพลั้งปาก การพูดตลกโปกฮา หรืออาการของคนไข้โรคประสาท

แนวคิดเกี่ยวกับตัวตนและอัตลักษณ์ที่ได้นำเสนอข้างต้น พอจะทำให้เห็นความเกี่ยวข้องกันของความหมายของทั้งสองคำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยสังคม สิ่งแวดล้อมเป็นตัวขัดเกลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทของสังคม ซึ่งตัวตนและอัตลักษณ์นั้นเป็นความรู้สึกที่ประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ของเราที่มีต่อตนเอง และจินตนาการเกี่ยวกับความเห็นของผู้อื่นที่มีต่อภาพลักษณ์ของเรา แล้วหลอมหลวมกันเป็นความรู้สึกที่เรามีต่อตัวตนของเรา โดยตัวตนจะมีความหมายที่เน้นไปที่ตัวบุคคลและอัตลักษณ์จะเน้นไปที่กลุ่มหรือชุมชน

 

 

AUTOEXEC.BAT และ allocate จัดสรร

Filed under: Computers and Internet — Korkai @ 3:13 pm
 
AUTOEXEC.BAT
แฟ้มในดอสที่ใช้ชุดคำสั่งในการเริ่มต้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่อนี้ย่อมาจาก AUTOmatically EXECute a BATch of commands เป็นกลุ่มชุดคำสั่ง (batch file) ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้เก็บคำสั่งหลายๆ คำสั่งเอาไว้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติในทันทีที่เปิดใช้เครื่อง เช่น ถ้าในคอมพิวเตอร์ของเรามีรายการเลือกเพื่อให้เลือกใช้โปรแกรมต่างๆ เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาและเราต้องการให้เครื่องเปิดที่รายการเลือกนี้ทันทีที่ทดสอบตัวเองและปลุกเครื่อง (boot) เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์คำว่า menu ใน autoexec.bat ทุกครั้งที่เปิดเครื่องขึ้นมาทำงานเครื่องจะเปิดมาที่หน้ารายการ เลือกนี้ให้ทันทีเพื่อให้เราสามารถเลือกรายการโปรแกรมที่จะใช้งานได้โดยสะดวกรวดเร็ว ดู DOS ประกอบ
 
allocate จัดสรร
การจัดสรรหรือกำหนดเนื้อที่บางส่วนในหน่วยความจำเพื่อใช้ในการทำงานตั้งแต่ 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น เราอาจต้องการแบ่งเนื้อที่ 60% เพื่อใช้ทำงานโปรแกรมหนึ่งและอีก 40% สำหรับอีกโปรแกรมหนึ่ง เป็นต้น

ในไมโครซอฟต์ วินโดวส์ 95 จะใช้พิฟ เอดิเทอร์ (PIF Editor) ในการจัดจำนวนหน่วยความจำที่ต้องการเพื่อประกันว่าการทำงานของโปรแกรมดอสที่นำมาใช้ในวินโดวส์จะทำงานได้อย่างดีที่สุด แต่ในระบบแม็กคินทอชสามารถใช้ไฟน์เดอร์ (Finder) เพื่อดูขนาดหน่วยความจำที่สมควรใช้และการจัดสรรหน่วยความจำในขณะนั้นให้แต่ละโปรแกรมได้ American National Standard Institute (ANSI) สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1918 เพื่อพัฒนาภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมให้เป็นมาตรฐาน องค์กรนี้มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยยึดหลักการว่า มาตรฐานนั้นจะต้องเป็นความเห็นชอบทั้งของผู้ผลิตและผู้ใช้ด้วย เช่น ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาตรฐานตัวปรับต่อของอุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น

 

 

Puzzle Pirates พฤศจิกายน 10, 2006

Filed under: เกม — Korkai @ 5:25 pm

                                                                                                                 

Yohoho! Puzzle Pirates is an online game in which you play a Pirate character in an ocean world. Hundreds of your fellow player Pirates swarm these Isles and Sea-lanes. For Pirates who love acronyms, Puzzle Pirates is an massively multi-player online roleplaying game, or mmoarrrrpg.

Pirates can wander around on land and sail the thirty-seven seas with their crew. When your Pirate sails, or swordfights, or navigates, the appropriate Puzzle game is launched. Good Puzzling thereby brings victories and accrues great fortunes to you and your fellow Pirates.

Thus Yohoho! brings you Puzzling fun in a social Piratical setting, where every Puzzle game contributes to the greater story of your Pirate, her Crew, and the Ocean world.

 

 

 

สตาร์ท winxp ให้เร็วขึ้น พฤศจิกายน 7, 2006

Filed under: Computers and Internet — Korkai @ 10:52 pm

 

 

เวลาเปิดเครื่องคอม ตอนเริ่มต้นจะนานเป็นพิเศษ
เนื่องจากไมโครซอฟให้มีการ

หน่วงเวลาไว้ประมาณ 30 วินาที

ก่อนเข้าสู่การใช้งาน เราสามารถให้ไม่ต้องหน่วงเวลาได้ ดังนี้
คลิกขวา my com > propoties
แถบ advance ที่กรอบ startup and recovery กด setting
ให้เอาเครื่องหมายถูกออกหน้า time to display list of operating systems ออก
แล้ว ok