A Quiet Word

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

The Time Of Our Lives ตุลาคม 28, 2006

Filed under: เนื้อเพลงโดนใจ — Korkai @ 9:26 pm

There was a dream  Long time ago  There was a dream Destined to grow
Hacerse pasion Con fuego abrazar El deseo de dar sin fin El deseo de ganar

For a lifetime Of heartbreaks That brought us here today We will go all the wayAnd, it feels like we’re having  The time of our lives
Let’s light the fire, find the plain Let’s come together as one in the same
‘Cause it feels like we’re having The time of our lives  We’ll find the glory in the game
All that we are, for all that we are For the time of our lives

Hoy es el dia Es la pasion de triunfar Para hacer realidad el destino que so๑abamos conseguir
Una vida de lucha nos trajo hasta aqui  Y llegare hasta el final (Heaven knows…)

’Cause it feels like we’re having the time of our lives

Juntos, unidos, triunfara nuestro deseo de ser el major
’Cause it feels like we’re having the time of our lives
Hasta la gloria, junto a ti, Llego el momento de la verdad El momento llegoY ya nunca jamas lo podre olvidar…

‘Cause it feels like we’re having (’cause it feels…like we’re having…)
The time of our lives Juntos, unidos, triunfara (juntos, unidos, triunfara…)
Nuestro deseo de ser el mejor
’Cause it feels like we’re having (’cause it feels…like we’re having…)
The time of our lives Hasta la gloria, junto a ti,
El momento llego  El momento llego (Oh!…)

We’ll find the glory (Find the glory…) In the end (In the end…)
For all that we are For everything that we wanna be and all that we are
For the time of our lives For the time of our lives…  Oh…

 

แมลงตัวเบียน ตุลาคม 24, 2006

หมายถึง แมลงที่ระยะตัวหนอน จะเป็นตัวเบียนทำลายตัวอาศัย ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชและเจริญเติบโตครบวงจร ชีวิตโดยใช้ตัวอาศัยเพียงตัวเดียวตัวเต็มวัยตัวเมียของตัวเบียนจะวางไข่บนหรือภายในตัวอาศัย ไข่จะฟักเป็นตัวหนอน ซึ่งอาจจะเกาะทำลายอยู่ภายนอกหรือทำลายอยู่ภายใน  ทำให้ตัวอาศัยตายลงอย่างช้า ๆ ตัวหนอนเมื่อโตเต็มที่จะเข้าดักแด้ภายนอกหรือภายในตัวอาศัย  เมื่อออกมาเป็นตัวเต็มวัยจะมีชีวิตอิสระและจะเริ่มต้นการเจริญเติบโตในรุ่นใหม่โดยการบินเสาะหาตัวอาศัยเพื่อวางไข่ต่อไป  อาหารของตัวเต็มวัยของแมลงตัวเบียนจะแตกต่างไปจากตัวหนอน ซึ่งอาหารอาจจะเป็นน้ำหวานหรือเกสรของดอกไม้ หรือสิ่งขับถ่ายจากเพลี้ยต่าง ๆ ตัวเต็มวัยของแมลงตัวเบียนหลายชนิดจะกินเลือดหรือน้ำเหลือง ซึ่งออกมาจากแผลที่แมลงตัวเบียนแทงอวัยวะวางไข่และบางชนิดต้องการเฉพาะน้ำเท่านั้น แมลงตัวเบียนหรือแมลงเบียน สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่ม โดยอาศัยระยะของการเจริญเติบโตของตัวอาศัยได้ดังนี้  แมลงเบียนไข่ หมายถึง แมลงเบียนที่ทำลายตัวอาศัยในระยะไข่  โดยตัวเต็มวัยตัวเมียจะวางไข่เข้าไปในไข่ของตัวอาศัย  ไข่ของตัวเบียนเมื่อฟักเป็นตัวหนอนก็จะกัดกินภายในไข่ และเข้าดักแด้อยู่ภายใน  เมื่อถึงระยะตัวเต็มวัยก็จะเจาะเปลือกไข่ออกมา ซึ่งทำลายไข่ของผีเสื้อศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ และแตนเบียน ซึ่งทำลายไข่ของมวนลำไย  เป็นต้นแมลงเบียนที่ทำลายตัวหนอนหรือตัวอ่อนของตัวอาศัย เรียกว่า แมลงเบียนหนอน หรือแมลงเบียนตัวอ่อน ซึ่งตัวเต็มวัยตัวเมียของแมลงเบียนจะวางไข่ไว้บนหรือในตัวหนอนเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเข้าดักแด้อยู่ภายนอกตัวอาศัย  แต่บางชนิดก็เข้าดักแด้อยู่ในตัวอาศัยตัวอย่างของแมลง เบียนหนอน เช่น แตนเบียน ซึ่งทำลายหนอนใยผัก แตนเบียน Apantales spp.      ซึ่งทำลายหนอนกระทู้ผักและหนอนคืบผัก  และแตนเบียนตัวอ่อน Aphidius sp. ทำลายเพลี้ยอ่อนผักกาด              แมลงเบียนที่ทำลายตัวอาศัยในระยะดักแด้เรียกว่า แมลงเบียนดักแด้  ตัวอย่างของแมลงเบียนกลุ่มนี้ได้แก่  แตนเบียน ซึ่งทำลายดักแด้ของหนอนผีเสื้อศัตรูพืชหลายชนิด  แตนเบียนอีกกลุ่มหนึ่งคือ แมลงเบียนตัวเต็มวัย  จะเข้าทำลายตัวอาศัยตัวเต็มวัยซึ่งจะพบน้อยชนิด เช่น แตนเบียน Pseudogonotopus  hospes  ที่ทำลายตัวเต็มวัยของเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียวและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าว     นอกจากนี้จะมีแมลงเบียนหลายชนิดที่ทำลายตัวอาศัยในระยะหนอน แต่จะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิตในระยะดักแด้ เราเรียกแมลงเบียนกลุ่มนี้ว่า แมลงเบียนหนอนดักแด้

(ในรูปคือ Brachymeria spp.)

 

 

WiMAX คืออะไร ตุลาคม 22, 2006

Filed under: Computers and Internet — Korkai @ 1:20 am
        

WiMAX เป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดที่คาดหมายกันว่า จะถูกนำมาใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้ โดย WiMAX เป็นชื่อย่อของ Worldwide Interoperability for Microwave Access ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบนมาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งมาก็ได้พัฒนามาตรฐาน IEEE 802.16a ขึ้น โดยได้การอนุมัติออกมาเมื่อเดือนมกราคม 2004 โดยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ซึ่งมีรัศมีทำการที่ 30 ไมล์ หรือเป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งนั่นหมายความว่า WiMAX สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G มากถึง 10 เท่า ยิ่งกว่านั้นก็ยังมีอัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งเร็วกว่า 3G ถึง 30 เท่าทีเดียว

โดยมาตรฐาน IEEE 802.16a หรือ WiMAX มีความสามารถในการส่งกระจายสัญญาณในลักษณะจากจุดเดียวไปยังหลายจุด (Point-to-multipoint) ได้พร้อมๆ กัน โดยมีความสามารถรองรับการทำงานในแบบ Non-Line-of-Sight ได้ สามารถทำงานได้แม้กระทั่งมีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ หรือ อาคารได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ WiMAX สามารถช่วยให้ผู้ที่ใช้งาน สามารถขยายเครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กว้างขวางด้วยรัศมีทำการถึง 31 ไมล์ หรือประมาณ 48 กิโลเมตร และมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 75 Mbps มาตรฐาน IEEE 802.16a นี้ใช้งานอยู่บนคลื่นไมโครเวฟที่ความถี่ระหว่าง 2-11 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานชนิดอื่นๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดี

จากจุดเด่นของการทำงานของ WiMAX ข้างต้น ทำให้เทคโนโลยีตัวนี้สามารถตอบสนองความต้องการของการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับพื้นที่ที่ห่างไกล ที่สายเคเบิ้ลไม่สามารถลากไปไม่ถึงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดสำหรับการขยายเครือข่ายในเมืองที่มีอยู่แล้วได้ เนื่องจากไม่ต้องลงทุน ขุดถนนเพื่อวางสายเคเบิลใยแก้วใหม่ นอกจากนั้น WiMAX หรือบรอดแบนด์ไร้สาย มาตรฐาน IEEE 802.16a ยังได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพในการให้ ้บริการ (QoS) ซึ่งสามารถรองรับการใช้ การใช้งานภาพ (video) หรือการใช้งานเสียง (voice) ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครือข่ายมากอย่างเก่า (low-latency network) อีกทั้งในเรื่องของความปลอดภัยยังได้เพิ่มคุณสมบัติของความเป็นส่วนตัว (privacy) ซึ่งต้องได้รับอนุญาต (authentication) ก่อนที่จะเข้าออกเครือข่าย และข้อมูลต่างๆ ที่รับส่งก็จะได้รับการเข้ารหัส(encryption) อีกด้วย ทำให้การรับส่งข้อมูลบน มาตรฐานตัวนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น
ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวนี้ ทำให้เราสามารถนำ WiMAX ไปประยุกต์เพื่อลดช่องว่างของ เทคโนโลยีในพื้นที่ห่างไกลที่เทคโนโลยีเข้าไปไม่ถึง ตลอดจนสนองความต้องการ การใช้งานบรอดแบนด์ในเมืองที่มีพื้นที่แออัดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการติดตั้งเครือข่ายในแบบวางสายสัญญาณที่ใช้งานกันอยู่

 

ระวัง!!! ไอพอดวิดีโอบางเครื่องติดไวรัสวินโดวส์

Filed under: Computers and Internet — Korkai @ 1:03 am
          รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท แอปเปิ้ล ประกาศขอโทษลูกค้าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากโรงผลิตแห่งหนึ่งของทางบริษัทได้ออกเครื่องเล่นไอพอดวิดีโอไปพร้อมกับไวรัสบนวินโดวส์ชื่อว่า RavMonE.exe ทั้งนี้ไอพอดวิดีโอที่ติดไวรัสคิดเป็น 1% ของเครื่องทั้งหมดที่ออกวางตลาดตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2006

RavMonE.exe เป็นไวรัสที่แพร่กระจายผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (storage device) และติดเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows ข้อมูลจากผู้ค้าซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่ตั้งชื่อไวรัสตัวนี้ว่า Win32.Rjump.a และ Troj/Bdoor ระบุ ไวรัสดังกล่าวเป็นโทรจันที่สามารถเปิดการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์กับเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ไม่หวังดีทราบว่า สามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตกเป็นเหยื่อได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ไวรัสตัวนี้ได้รับการจัดอันดับความเสี่ยงโดยบริษัทโซฟอสไว้ที่ระดับ “ต่ำ”

ข้อความในหน้าเว็บซัพพอร์ตของแอปเปิ้ลระบุว่า “จนถึงตอนนี้ ทางบริษัทได้รับแจ้งปัญหาการติดไวรัส (จากไอพอดวิดีโอ) ไม่ถึง 25 ราย สำหรับผู้ใช้ iPod nano, iPod Shuffle และระบบปฏิบัติการ Mac OS X จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และสำหรับเครื่องเล่น Video iPod ทุกเครื่องที่วางจำหน่ายตอนนี้ไม่มีไวรัส”
ทางแอปเปิ้ลยังได้ใช้จังหวะนี้กล่าวตำหนิระบบปฎิบัติการ Windows ที่ไม่ได้ปกป้องลูกค้าจากมัลแวร์ให้มากกว่านี้ “ทางบริษัทรู้สึกแย่ที่ระบบปฏิบัติการ Windows ไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างไวรัส และยิ่งรู้สึกแย่ไปกว่านั้นอีกที่เราไม่สามารถจัดการพวกมันได้ทัน(ก่อนหลุดออกไป)”

เจ้าของเครื่องเล่นไอพอดวิดีโอที่เสี่ยงต่อการโดนโจมตีจากโทรจันที่ติดไปกับเครื่อง ควรรันซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส เพื่อลบมันออกไปจากคอมพิวเตอร์เป็นการด่วน โดยลูกค้าสามารถใช้บริการฟรี Windows Live OneCare safety scanner is a free ของไมโครซอฟท์ที่สามารถทำงานจากในบราวเซอร์ เพื่อตรวจสอบเครื่องได้
“เนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสบนวินโดวส์ตัวนี้จะกระทำผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ดังนั้น เราแนะนำว่า คุณควรสแกนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ที่รันวินโดวส์ ซึ่งอุปกรณ์ที่มีโอกาสติดไวรัสพวกนี้ได้ก็เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอก, การ์ดหน่วยความจำที่ใช้กับกล้องดิจิตอล ตลอดจนแฟลชไดรฟ์” แอปเปิ้ลกล่าวเพิ่มเติม

แม้ว่า ระบบปฏิบัติการ Mac OS X จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ไวรัสจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้ ทางแอปเปิ้ลแนะนำว่า ลูกค้าสามารถใช้คุณสมบัติ Restore ของซอฟต์แวร์ iTunes 7 เพื่อล้างข้อมูลให้ iPod หมดจด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อมันกับคอมพิวเตอร์ที่รันวินโดวส์ได้โดยไม่ต้องกังวลต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ข่าวจาก : ARiP
วันที่ : 18 ตุลาคม 2549 เวลา 12:01 น.

 

ความจริงของเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ::: – ตุลาคม 16, 2006

Filed under: ไดอารี่ — Korkai @ 7:34 pm

      พื้นที่ประมาณ 8000 ไร่ (ถ้าจะเดินทั่วคงใช้เวลามากกว่า 4 ปี) – นิสิตวิทยาเขตนี้กว่า 90% อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย – หน้าร้อนร้อนเหงื่อเดือด หน้าหนาวก็หนาวจนนิสิต(ส่วนใหญ่)ไม่ยอมอาบน้ำ(จำได้ว่าใส่เสื้อ 3 ตัวไปเรียน) – มีต้นไม้เยอะกว่าตึกเรียน บรรยากาศดี ไม่ต้องเจอกับปัญหารถติด -กว่าครึ่งของนิสิตที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนิสิตคณะเกษตร (คณะเกษตรครอง ม.จริงๆ) – สระพระพิรุณของที่นี่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สะดือ” – ตลาดนัด “สะเดา” คือแหล่งชอปปิ้งของที่นี่       สถานที่ที่โรแมนติกและเงียบสงบของที่นี่คือ “บ่อหนึ่ง” (ดึกๆ มีแมลงทับ)- คณะที่มีผู้ชายน้อยที่สุดคือ “ศวท.” – คณะเกษตรรับน้องได้เร้าใจที่สุด – ถ้าพูดถึง “สนามหลวง” จะนึกถึงโรงอาหารที่อยู่ใกล้หอพัก – อบก. เรียกว่า “คาเฟต” (ไม่รู้ทำไม) – ที่นี่มีแค่ 2 ศร. คือ ศร.1 และ ศร.2 – นิสิตจะชอบเรียนที่ ศร.2 มากกว่า ศร.1 (เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะ เหอๆ) – หอชายเปิด 24 ชม. เป็นเซเว่น หอหญิงเปิดตี 4 ครึ่ง ปิด 5 ทุ่ม เลทได้ 15 นาที – หอหญิงเวลาหลัง 5 ทุ่ม จะมีตำลึงเกาะอยู่ที่ริมรั้วทุกคืน – โมโม่คาเฟ่ คือที่ฝากท้องยามค่ำคืนเวลาหิว – จะมีหมาอยู่ 1 ตัวชอบเข้ามาเรียนด้วยที่ ศร.2 – เล่นไพ่ กินมาม่า ดูหนัง.. ไม่มีใครไม่เคยทำ ไม่งั้นไม่ใช่เด็กหอที่แท้จริง – ค่าวินมอไซด์จากหน้ามอถึงหอพัก = 10 บาท – รถทัวร์กับรถตู้คือพาหนะใช้กลับบ้านทุกวันศุกร์ และกลับหอทุกวันอาทิตย์


 

 

Filed under: ไดอารี่ — Korkai @ 4:57 am

 

 

 

 

 

อยู่ไกลสุดฟ้า ถึงท้องทะเล ยังชัดเจนอยู่ทุกเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ออ้างของ(เพื่อน)ผู้ชายคนหนึ่ง ที่มาเจอกันในวันนี้

Filed under: ไดอารี่ — Korkai @ 4:22 am

 

 

 
 
 
 
 
อย่าเพิ่งคิดสักนิดว่าฉันต้องการจะขอ
ขอร้องให้เธอกลับมา มาทวงสัญญาอะไรจากเธอ
ที่มาวันนี้เพราะฉันคิดถึงก็เพียงเท่านั้น
ก็เพราะว่าเป็นเพื่อนกัน มันเลยต้องมาเยี่ยมเยือนพบเจอ
ใครก็รู้สายน้ำทุกสายไม่เคยไหลทวนไม่คืนกลับมา
อยากให้รู้ว่าฉันไม่คิดจะเดินย้อนวันเวลา แค่อยากเห็นสายน้ำที่ครั้งก่อน
ที่ฉันได้เคยว่ายเวียนเคยยิ้มและมีน้ำตา ยังสวยยังงามดังเดิมรึเปล่า
อยากมาหาได้ถามได้รู้เรื่องราวชีวิต ไม่พบไม่เจอตั้งนาน
วันๆ นั้นเป็นสุขดีหรือไร ส่วนตัวของฉันๆ นั้นก็เหงาก็ตามประสา
เมื่อครั้งที่เธอจากมาขังคงไม่เคยได้ลองคบใคร 
แค่ได้เห็นสายน้ำไม่แห้งเหือดเท่านั้นก็เพียงพอใจ
แค่ได้เห็นเพื่อนรักยังเหมือนเก่า เท่านั้นก็คงบอกลาเธอไป
แค่ได้เห็นสายน้ำที่ครั้งก่อนที่ฉันได้เคยว่ายเวียน
เคยรักและห่วงหนักหนา………..ยังสวยยังงามดังเดิมรึเปล่า
ฉันยังรักเธอ แม้ว่ามันไม่ใช่แบบเดิม
 
 ++ แล้วจะให้เข้าใจว่าอะไร ++