A Quiet Word

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

สงครามเวียดนาม กรกฎาคม 14, 2006

เวียดนาม เป็นประเทศหนึ่งในเอเซียอาคเนย์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับจีน   และได้รับอิทธิพลจากจีนมากที่สุด ทั้งนี้  เพราะจีนเคยครอบครองเวียดนามเป็นเมืองขึ้นมาเป็นเวลานาน  มากกว่าหนึ่งพันปี จนกระทั่งถึงช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลแทนจีน (ระหว่าง พ.ศ.๒๔๐๕-๒๔๙๗) ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๓  ฝรั่งเศสปราชัยแก่กองทัพเยอรมันนาซีในยุโรป  ญี่ปุ่นถือโอกาสเคลื่อนกำลังเข้าครอบครองแหลมอินโดจีนไว้ทั้งหมด ครั้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง ญี่ปุ่นพ่ายแพ้แก่กองทัพพันธมิตร เวียดนามได้ประกาศที่จะต่อสู้กับฝรั่งเศสอย่างเปิดเผย  เพื่อให้เวียดนามหลุดพ้นจากสภาพการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส   และมี เอกราชเป็นของตนเอง ได้มีการสู้รบกันอย่างหนักเป็นเวลาถึง ๘ ปี จนกระทั่งกองกำลังเวียดมินห์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม สามารถโจมตีป้อม

ปราการสำคัญของฝรั่งเศส ที่เดียนเบียนฟูแตกลง ในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ฝรั่งเศสยอมรับความปราชัยและต้องการสงบศึก จึงได้มีการลงนามในอนุสัญญาเจนีวา พ.ศ. ๒๔๙๗ (Convention of Geneva, 1954)   ที่นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลทำให้เวียดนามถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ โดยยึดเส้นขนานที่ ๑๗ องศาเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต</เวียดนามเหนือ&NBSP;  พยายามที่จะรวม
 เวียดนามทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน จึงส่งกำลังแทรกซึมเข้าไปในเวียดนามใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๙๘  โดยแฝงเข้าไปในลักษณะผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ จากนั้นได้ปฏิบัติการรุกราน   ด้วยอาวุธและกำลังทหารอย่างรุนแรง   ตลอดจนโฆษณาชวนเชื่อโจมตี

รัฐบาล เวียดนามใต้ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ประกอบกับการดำเนินนโยบายด้านการบริหารประเทศของรัฐบาลเวียดนามใต้ประสบความล้มเหลว จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจจากมิตรประเทศฝ่ายโลกเสรี

           ภายหลังจากที่รัฐบาลไทย ได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือ ด้านเศรษฐกิจและการทหาร  จากสาธารณรัฐเวียดนาม  (เวียดนามใต้) คณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับหลักการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐเวียดนาม  เมื่อวันที่  ๒๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๗  ในระยะแรก  ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านการฝึกนักบินไอพ่นแก่สาธารณรัฐเวียดนาม  โดยมอบให้กองทัพอากาศจัดกำลังพลชุดแรกส่งไป  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗  ต่อมาจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่นักบินและช่างไปช่วยเหลือ ปฏิบัติการในลักษณะหน่วยบินลำเลียงกำลังส่วนนี้ใช้ชื่อว่าหน่วยบินลำเลียง ทหารอากาศไทยในสาธารณรัฐเวียดนามหรือหน่วยบินวิคตอรี่ (VICTORY)  
         

 พ.ศ. ๒๕๐๘ สาธารณรัฐเวียดนามตกอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมที่สุด  รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงตกลงใจส่งกำลังทหารเข้าปฏิบัติการ    พร้อมกับกำลังพันธมิตรอีก ๗  ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  และไทย สงครามเวียดนาม จึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
         
 วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๙   รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม  ได้ขอรับความ ช่วยเหลือทางทหารจากรัฐบาลไทยเพิ่มเติม   ซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้นพิจารณาเห็นว่า  ประเทศไทยจำเป็นต้องส่งทหารร่วมรบกับฝ่ายโลกเสรี   ในระยะนี้กองทัพเรือได้เริ่มส่ง  กำลังทางเรือไปช่วยเหลือในการปฏิบัติการลำเลียง และเฝ้าตรวจตามชายฝั่งเพื่อป้องกัน  การแทรกซึมทางทะเลให้แก่สาธารณรัฐเวียดนาม  ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  กำลังทางเรือนี้มีชื่อว่า หน่วยเรือซีฮอร์ส (SEA HORSE)

 

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s