A Quiet Word

ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์

A to Z Q กรกฎาคม 3, 2006

  หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า ไอคิว” (IQ: Intelligence Quotient) กันมาบ้างแล้ว และก็คงรู้จักกับคำๆ นี้ มาบ้างไม่มากก็น้อย เท่าที่เคยลองสอบถามหลายๆ คนดู ก็พบว่า ส่วนใหญ่เข้าใจคำว่า ไอคิวหมายถึง ระดับความฉลาดของคนแต่ละคน ซึ่งก็ตรงตามความเข้าใจของผู้เขียน แต่อาจเป็นความเข้าใจที่ผิดก็ได้ ในระยะหลังนี้ ได้มีการพูดถึงคำว่า อีคิว” (EQ: Emotional Quotient) กันมากขึ้น ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากในอดีตนั้น คนเรามักนิยมชมชอบคนที่มี ไอคิวสูง ว่า เป็นคนฉลาด เป็นอัจฉริยะ เป็นผู้ไร้เทียมทาน หรือเป็นผู้ที่ประเสริฐเลิศเลอจนหาที่เปรียบไม่ได้ และก็ยกย่องกันไป จนในที่สุดก็พบว่า คนที่มี ไอคิวสูงนั้น อาจไม่สามารถครองความเป็นคนดีได้ เพราะความฉลาดที่มีอยู่ในตัวเองนั้น ถ้าหากนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆ ได้เป็นอันมาก และก็ทำให้คนที่มี ไอคิวสูง เป็นคนที่เห็นแก่ตัวจนเป็นที่น่ารังเกียจ จึงต้องหันมาพัฒนาคนในด้านของ อีคิวกันมากขึ้น

                    คำว่า “Quotient” ในภาษาอังกฤษหมายถึง ผลลัพธ์ทีเกิดขึ้นจากการนำเอาตัวเลขสองตัวมาหารกัน หรืออาจเรียกเป็นภาษาไทยอย่างสั้นๆ ว่าผลหารนั่นเอง ดังนั้น เมื่อนำเอาคำว่า “Quotient” ที่แปลว่า ผลหารมารวมกับคำว่า “Intelligence” ที่แปลว่าความฉลาดเกิดเป็นคำว่า “Intelligence Quotient” หรือเขียนย่อๆ เป็น “IQ” แล้ว ถ้าจะแปลกันอย่างตรงๆ ก็น่าจะหมายถึง ผลหารความฉลาดเมื่อฟังดูแล้วก็คงจะไม่เข้าใจกัน จึงได้มีการเรียกทับศัพท์กันเป็น ไอคิวตามความหมายแล้วก็คือ ระดับความฉลาดของคนเรานั่นเอง ทั้งนี้ วิธีการคิดคำนวณหาค่าผลหารที่ใช้เป็นตัว

บ่งบอกระดับความฉลาดนี้ มีความเป็นมาอย่างไรก็ไม่ทราบรายละเอียดเช่นกัน แต่ที่แน่ๆ คำว่า“Quotient” ไม่น่าจะแปลว่า ความฉลาดดังที่มีคนแปลคำว่า “Emotional Quotient” เป็น ความฉลาดทางอารมณ์ดังนั้น เพื่อความกระชับในเรื่องของภาษา เพื่อความเข้าใจ การแปลความหมาย และรวมไปถึงการใช้งาน โดยไม่คลาดเคลื่อนไปจากความหมายเดิมของต้นตำรับในภาษาอังกฤษ คำว่า “Quotient” ในที่นี้ ก็น่าจะแปลว่าค่าหรือ ระดับ”  ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์ เป็นต้น ดังที่จะขอนำเสนอ ค่าหรือ ระดับในด้านต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างคนเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ก็ควรที่จะต้องประกอบไปด้วย “A-to-Z Q” ดังต่อไปนี้

AQ: Adversity Quotient

ระดับวิระยะอุตสาหะในการฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่างๆ

BQ: Balancing Quotient

ระดับความสามารถในการจัดสมดุลของสรรพสิ่ง (ทางสายกลาง)

CQ: Creativity Quotient

ระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

DQ: Distinguishability Quotient

ระดับความช่างสังเกต และสามารถในการแยกแยะ

 

EQ: Emotional Quotient

ระดับทางอารมณ์ (ไม่น่าจะเป็น ความฉลาดทางอารมณ์”)

FQ: Feeling Quotient ระดับความสามารถในการใช้สัมผัสต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

GQ: Globalization Quotient ระดับโลกาภิวัตน์ (ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รอบรู้ รู้หลายภาษา เป็นต้น)

HQ: Health Quotient

ระดับสุขภาพ (มีการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจได้ด้วยดี)

IQ: Intelligence Quotient

ระดับความฉลาด (โดยยังไม่มีคุณธรรมกำกับ เก่งอาจไม่ดีก็ได้)

JQ: Joking Quotient

ระดับอารมณ์ขัน (โดยไม่หงุดหงิดและอารมณ์เสียง่าย)

KQ: Knowledge Quotient ระดับความรู้ (ในเรื่องราวต่างๆ)

LQ: Leadership Quotient

ระดับความสามารถในการเป็นผู้นำ หรือ สภาวะผู้นำ

MQ: Moral Quotient

ระดับคุณธรรม (ซึ่งรวมไปถึง จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ)

NQ: Neatness Quotient

ระดับความประณีต หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อย

OQ: Organization Quotient

ระดับความสามารถในการจัดองค์กรหรือการเชื่อมโยงสรรพสิ่ง

PQ: Perception Quotient ระดับการรับรู้ (รู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี ในเรื่องราวต่างๆ ที่ประสบ)

QQ: Questioning Quotient ระดับความสามารถในการตั้งคำถาม (ที่คนไทยยังอ่อนอยู่มาก)

RQ: Reasoning Quotient

ระดับความมีเหตุผล สามารถใช้เหตุผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

SQ: Spiritual Quotient

ระดับทางจิตวิญญาณ หรือความมีน้ำใจ

TQ: Team-working Quotient

ระดับความสามารถในการทำงานเป็นทีม

UQ: Understanding Quotient ระดับความเข้าใจในสรรพสิ่งได้เป็นอย่างดี

VQ: Velocity Quotient

ระดับความเร็วในการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ

WQ: Wisdom Quotient

ระดับปัญญา (เป็นความรู้ขั้นสูงเหนือระดับความรู้ทั่วไป)

XQ: eXperience Quotient

ระดับประสบการณ์ (ในชีวิตที่ได้สะสมมา)

YQ: Youth Quotient ระดับความหนุ่มสาว (ความสามารถในการรักษาความหนุ่มสาว)

ZQ: Zooming Qoutient ระดับความสามารถในการจับหรือเข้าประเด็นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 

นั่นก็คือ

“A-to-Z Q” ที่ใคร่ขอนำเสนอไว้ ณ ที่นี้ สำหรับรายละเอียดในแต่ละ “Q” ผู้เขียนก็ยังไม่มีเวลาขยายความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือ ซึ่งจะขอฝากให้ผู้อ่านได้ใช้วิจารณญาณของตนเองขยายความตามอัธยาศัยก็แล้วกัน แต่ที่น่าสังเกตก็คือ ไอคิวมาจากคำว่า “Intelligence Quotient” ไม่ได้มาจากคำว่า “Intellectual Quotient” จึงทำให้คนที่มี ไอคิวสูง ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่มีปัญญาสูง โลกจึงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะคนและชนชาติมี ไอคิวสูง แต่ ปัญญาต่ำ

 

ที่มา : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์

 http://s10.histats.com/6.swf   

Advertisements
 

22 Responses to “A to Z Q”

 1. ='.'= TATIANA ='.'= Says:

  ¸.•´ ¸.•´¸.•*´¨) (¸.•´ (¸.•`*.·´¸¸.·´
   
  …………(…(`.-“"´´-.´)…)……………………)……–…….–….(……………………/……(o…_…o)….\\\\…………………..\\\\………(..0..)……./………………..__.`.-._…"=".._.-.´.__……. ……./……."#."#.,.–.,.#".#."….\\\\…………\\\\__))………."#"……… ((__/…..__xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_______xxxxxxxxxxxxxxxxx_________xxxxxxxxxxxx___________xxxxxxxxx_____________xxxxx______________xxx_______________x
  UMA ÓTIMA SEMANA AMIGA!
  FIQUE COM DEUS E BEIJINHOS
  DA SUA MAIS NOVA MIGA TATI

 2. seija Says:

  😀 thanks you to my space:)  you beatyful space 😀

 3. Eduardo Says:

  que chido tu espaciopasatela bien

 4. 진수 Says:

  hi
   
  my name is Kim jin-su in korea
   
  nice meet you !

 5. Letter Says:

  ต้องไปเกิดใหม่เปล่าถึงจะมีA-zQ ครบอะ
  ขาดไปเยอะ

 6. [][][][Janeist][][][] Says:

  อ๋อ "ไฮคิว"หรอ
   
  "ไฮคิว 1 พลัส สูตรผสมน้ำมันปลา+น้ำมันสกัดจากสาหร่ายทะเลและใยอาหาร สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป " อันนี้ป่ะ ^^

 7. ★KorKai™ Says:

  เนื้อหาดีจัง สีก็สวย คนเขียนก็น่ารัก ขายของก็เก่ง ทีหลังเอาหลายๆภาษาเลย ลาว จีน ไทย ญี่ปุ่น เยอรมัน ฯลฯ จะได้ความรู้กันทั่วโลก

 8. sejin Says:

  hi^^
  thank you for your reply~
  have a good time★

 9. Martiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Says:

  -thank you for your comment-
  your blog..is very very beatiful<<–:D(see you)

 10. Sandra Says:

  Hello,
  passei para conhecer teu,blog!!!
  Que lindo, adorei as imagens!!
   

  *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*..*.*.* 
  Ganhei um amigo porque
  o aceitei como ele é,
  de igual forma
  mostrei-lhe como sou,
  e da mesma forma ele me aceitou.
  *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
  Beijos
  Sandra

 11. ★KorKai™ Says:

  มันมีกี่ Q เนี่ยะ
   
  แล้วบล๊อคข้างล่าง(ถนนสายหัวใจ) หวานไปป่าว เทอดยิ้มแก้มปริแล้ว

 12. Shirley=^_^=哲哲 Says:

  Your Space is so so so so so so beautiful~~~~~~
  But…I can understand a word…
  I come form Beijing, the capital of China.
  What about you?

 13. Shirley=^_^=哲哲 Says:

  Sorry, it should be "I can\’t understand a word…"

 14. Yui Says:

  Wow!! I gained my knowledge a lot from your entry.

 15. เอกชัย Says:

  To คุณนู๋มะชิค
   
  ขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่บทความสั้นๆ ของผมบน Space ของคุณ
   
  เอกชัย แสงอินทร์

 16. Unknown Says:

  Amberdigital Branch,Southern Stars Enterprises Co is specializing in the development and manufacturing of ad players, advertisement player and LCD advertisings. Established in 1996, we have explored and developed the international market with professionalism. We have built a widespread marketing network, and set up a capable management team dedicated to provide beyond-expectation services to our customers.

  amberdigital Contact Us
  Southern Stars Enterprises Co (Hong Kong Office)
  Add:3 Fl, No.2, Lane 2, Kam Tsin Tsuen, Sheung Shui, Hong Kong
  Tel:+852 2681 4099
  Fax:+852 2681 4586
  Southern Stars Enterprises Co (Shenzhen Office)
  Add:DE, 16/F, Building 2, Nanguo Tower, Sungang Road, Shenzhen, China
  Tel:+86 755 2592 9100
  Fax:+86 755 2592 7171
  E-mail:sstar@netvigator.com
  website:www.amberdigital.com.hk
  alibaba:amberdigital.en.alibaba.com[b

 17. Unknown Says:

  Hi,Do you need advertising displays, digital signages, advertising player and LCD displays? Please go Here:www.amberdigital.com.hk(Amberdigital).we have explored and developed the international market with professionalism. We have built a widespread marketing network, and set up a capable management team dedicated to provide beyond-expectation services to our customers.
  amberdigital Contact Us
  website:www.amberdigital.com.hk
  alibaba:amberdigital.en.alibaba.com[iccbcgcbfdjdab]

 18. Unknown Says:

  您需要二手液晶显示屏、废旧液晶屏么?我们是不折不扣的二手液晶屏、旧液晶屏大批发商,长期大量供应可再利用的旧液晶屏。我公司提供的各种尺寸的二手液晶屏, 不同厚薄如笔记本屏,均已经过我们严格的分类,检验,测试流程。请访问协力液晶屏www.sceondhandlcd.com[bbdehihcihgifbfc]


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s